Dirección e Xestión de Áreas

Delegado de Persoal, Promoción Económica, Turismo, Obras, Urbanismo, Vivenda, e Relacións Institucionais: Don Horacio Gil Expósito – Alcalde do Concello de Arbo

Delegado de Novas Tecnoloxías, Comunicación, Emprego, Cultura e Facenda: D. Raúl Rodríguez Álvarez.

Delegado de Medio Ambiente e Medio Rural: D. Raimundo Rodríguez Guntín.

Delegada de Xuventude, Educación, Festexos, Comercio e Participación Cidadá: Dª María del Mar Álvarez Fernández.

Delegada de Servizos Xerais, Servizos Sociais e Promoción da Igualdade, Parques e Xardíns e Sanidade: Dª Salomé Troncoso Vieitez.

Delegado de Deportes: D. Pablo Domínguez Méndez.


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011