Colocación de pasamans en San Xoan

Mellorar as infraestructuras de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxetivo de favorecer as condicions de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuir a despoboación e formentar a actividade económica.

A obras realizanse  pola perigosidade que supon para  o paso de peons pola beirarúa existente

As obras que se realizaran consisten na fabricación e colocación de 12 ml de barandilla de aceiro inoxidable calidade 304 brillo, formada por barra pasamans e columnas de tuvo redondo de 43 mm, tuvos horizonatais de 40X20 e barrotes de tuvo redondo de 16 mm cunha altura toal de 1000mm.


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011