Contratación de persoal laboral temporal para o servizo de socorrismo

Bases para a contratación de persoal laboral temporal para a actuación denominada: servizo de socorrismo tempada estival nas piscinas municipais de Arbo, incluída dentro do programa fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais do ano 2017, financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Remate obras da estrada Couto - Paravedra

REMATE OBRA DA ESTRADA DE COUTO –PARVEDRA

Rematadas as obras na mellora de dous tramos de estrada de Couto a Paravedra no municipio de Arbo, gravemente danados como consecuencia dos temporais do pasado inverno, incluíndo as seguintes actuacións:

Execución de tres muros de mampostería para a contención da estrada.

Execución de cunetas formigonadas nos tramos sinalados.

Tamén se mellorou  o firme da estrada, para o cal se modifica lixeiramente o  eixe da estrada para arredarse da zona do desprendemento, polo que se fai necesario realizar un desmonte na marxe esquerda da estrada, procedéndose a continuación á pavimentación do vial con cara de rodadura de 5 cm. de espesor con previo estendido dunha cara de macadam bituminoso nas zonas de ampliación da calzada.

 

Por último dispúxose unha barreira flexible de seguridade na zona dos muros realizados

 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011