Mellora e adaptación das instalacións do Mercado Municipal Fase II

A través das axudas emitidas pola Consellería de Economía e Industria ós concellos galegos  para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non sedentario, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Concello de Arbo busca a dinamización do espazo comercial adicado ao Mercado de Abastos Municipal, axudando a que sexa máis competitivo e máis atractivo para os consumidores. E por iso que é necesario adoptar medidas para poder incorporalas a sociedade de consumo actual e para iso, neste caso, o goberno municipal de Arbo contempla:

-          Supresión das barreiras arquitectónicas e de comunicación e instalación dun novo pavimento antiesvarante, posto que o actual resulta moi perigoso para os usuarios en xeral, pero sobre todo para aqueles que poidan presentar algún problema de mobilidade reducida; na Fase I executada o ano pasado levouse a cabo a construción dun aseo adaptado a persoas con mobilidade reducida, nesta fase contémplase a supresión de barreiras comunicativa coa instalación de sinalización da praza en Braille.

-          Demolición dos actuais postos de venta centrais, onde se leva a cabo a venta de peixe, verduras e froitas e instalar puntos de venta que sexan funcionais e esteticamente máis modernos, limpos e hixiénicos o estar enteiramente realizados en aceiro inoxidabble, e tamén dispor de fregadeiros realizados no mesmo material, con grifos especificamente deseñados e pensados para a actividade que se desenvolve nas prazas.

-          Mellora do pavimento central da praza de abastos, demolendo o existente que se atopa en mal estado e ademais e perigoso  e esvarante cando se molle

-          Instalación de carteleira de aceiro inoxidable sobre os novos postos de aceiro inoxidable para que os vendedores poidan rotulalos có seu nome

-          Instalación dun punto de información ós usuarios do Mercado Municipal de Abastos coa instalación dun MUPI informativo comercial, onde os praceiros poderán publicar as novidades, campañas e ofertas que se están desenvolvendo.

-          Colocación dun maior número de consignas para facilitar as compras dos usuarios da Praza de Abastos

-          Instalación dun colector de residuos con bocas de reciclaxe separadas para incentivar a reciclaxe dentro da Praza de Abastos.

-          Cambio do actual falso teito que se atopa en moi mal estado dando unha imaxe sucia e de abandono

-          Melloramento do illamento térmico coa instalación de espuma ríxida de poliuretano fabricada “in situ”

-          Retirada de iluminación actual e substitución da mesma por iluminación tipo LED

-          Instalación de luminarias de emerxencia

-          Instalación de aparcabicicletas para promover o uso deste tipo de vehículos

-          Limpeza de fachada e reacondionamento das letras de “Mercado Municipal”

As obras de mellora e adaptación das instalacións do Mercado Municipal. Fase II contan cun orzamento de execución por contrata cifrado en 86.997,17 €.- IVE incluído.

 

Pasarela Rio CEA

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil, esta acometer a obra “Pasarela de Madeira no Rio Cea”, dacordo a solicitude realizada por este Concello con  data 27 de abril de 2015, tendo en conta a gran importancia que ditas infraestructuras de paso poseen como via de comunicación entre núcleos de poboación.

As obras son financiadas pola Confederación o 100%, e en canto o Organismo de cuenca notifique a este Concello a súa finalización, será esta entidade local a que asuma a todolos efectos a xestión, mantenemento, explotación e conservación desta.   

  

Marquesiñas en Paseo Fluvial

O concello de Arbo ven de contratar as obras de construcción de Marquesiña no paseo fluvial do Rio Miño no lugar de A Estación, obras incluidas dentro do POSS/15, concedidas por Resolución do Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra.

As obras consisten  en limpeza, reparación e reconstrucción de marquesina de madeira laminada, asi como reparación de pilastras de granito, comprendendo o desmontado da sillería e acopio das pezas para a súa recolocación.

Estado Actual 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011