MELLORA DE VIAIS MUNICIPAIS EN CEQUELIÑOS POR IMPORTE DE 89.768,94€.-

  • O obxecto do contrato é o ensanche e a mellora dun vial na parroquia de Cequeliños no barrio da Igrexa , de titularidade municipal.
  • Importe do contrato: 89.768,94 €

O Concello de Arbo pretende mellorar a súa rede municipal de estradas, reparando as estradas e pistas asfaltadas, e pavimentando completamente as pistas que se atopan en terra. Unha das súas prioridades e mellorar a seguridade viaria en todas as súas estradas, executando ensanches e mellorar o trazado nos tramos mais perigosos.

Dada a amplía superficie do concello, e o gran numero de estradas existentes, a tarefa de mantelas todas en perfecto estado é complicado, sendo necesaria proxectos de pavimentación que rexeneren  completamente a rodadura en ditas estradas e que melloren a seguridade viaria coa optimización do trazado.

Executaranse traballos previos e escavacións, desbroce do terreo, demolición dos pavimentos existentes. Realizarase a recollida das augas pluviais no camiño de baixada a igrexa, coa execución de tubeiras de PVC de diámetros 315mm e 250mm e arquetas sumidoiro, nos tramos sinalados nos planos. En total executaranse 92m de tubeira. Será preciso ademais  repoñer unha tubeira de rego existente, que se atopa  moi superficial, entre outras actuacións que conten o proxecto.

Esta actuación conta cun orzamento de  89.768,94 €  que conta cunha subvención da Deputación de Pontevedra.

O CONCELLO DE ARBO, DESTINA 99.595,76 €.- NA RENOVACIÓN DE 189 PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOXÍA LED

• O investimento ascende 99.595,76 €.- financiado con fondos europeos e con fondos propios do Concello de Arbo

• Un proxecto europeo de aforro e eficiencia enerxética que permitirá substituir 189 puntos de luz por luminarias de led, no Concello de Arbo,

As instalacións dos novos sistemas de iluminación teñen como finalidade mellorar a súa eficiencia enerxética, substituíndo as existentes por outras que supoñen un consumo de enerxía máis reducido e respectuosa co medio ambiente, e o actual proxecto é complementario coas actuacións que xa se executan na iluminación de Arbo.

O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía ((IDAE), concedía  unha achega do 80% de fondos FEDER para a execución do proxecto denominado “iluminación Exterior Sostible II Feder-EELLL-2019-000-499” para o Concello de Arbo

Estas axudas van destinadas as entidades locais para proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono do IDAE no marco do programa operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020.

Este proxecto presentouse no segundo semestre do  2017. Nel están incluídas as actuacións de substitución dos puntos de luz existentes e das actuais iluminarías por Luminarias LED máis eficientes nas zonas que se indican dentro do termo municipal de Arbo.

Obras acceso Couto - As Laxas

ARBO DESTINA 38.000 EUROS PARA ÁS OBRAS DE ACCESO COUTO AS LAXAS

  • Concello de Arbo contrata as obras de “Acceso Couto a  As Laxas”,  tras resolución de concesión de Subvención da Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural dacordo coa resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de  Galicia 2014 – 2020
  • O importe das obras ascende a 38.102,90 €.- (IVE 21% incluído).
  • Despois do proceso de licitación e adxudicación as obras comezaron e o prazo de execución de 3 meses 

Á vista do expediente que se tramitou ante a Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural dacordo coa resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de  Galicia 2014 – 2020 para “Acceso Couto – As Laxas”, cun orzamento total de 38.102,90 €.- (IVE do 21% incluido) o Concello de Arbo, recibia da Consellería de Medio Rural comunicación da concesión de subvención o pasado 16 de xullo para a mellora do Camiño de As Laxas.

Mellorar as infraestruturas de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxectivo de favorecer as condicións de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuír a evitar a  despoboación e fomentar a actividade económica.

 

 

A Roza do terreo, demolición e realización do movemento de terras necesario, escavacións e terraplenados, así como a carga e transporte do material sobrante a entulleira. Execución de  muros de cachotería, realización de cunetas  formigonadas nos tramos sinalados nos planos, ampliación do vial e posteriormente aglomerado en quente  e pintado do eixo e colocación de barreiras de seguridade, son algunhas das obras que constan na memoria do proxecto.

CONCESIÓN SUBVENCIÓN PLAN CONCELLOS 2021 - LIÑA 1 - INTESTIMENTOS

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 9 de abril de 2021, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

"CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE ARBO NO PLAN CONCELLOS 2021 - LIÑA 1-INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DA ACHEGA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COLABORACIÓN DA ACHEGA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE ARBO DO INVESTIMENTO "MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA EP 5202 DO PQ 1+100 AO 1+165 E NA EP 5203 DO PQ 1+150 AO 1+529" 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011