BASES E CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN, EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, NA MODALIDADE DE INTERINIDADE POR VACANTE, DUNHA (1) PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOCIO-CULTURAL

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partires do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE) mediante extracto e previa publicación do texto íntegro das bases e da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG)
 
 

© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011