PROXECTO “HUMANIZACION DA RUA VAZQUEZ ESTEVEZ-1ª FASE`

PROXECTO “HUMANIZACION DA RUA VAZQUEZ ESTEVEZ-1ª FASE`

O Concello de Arbo, recibe unha achega da Deputación de Pontevedra, ao abeiro do programa PLAN DE OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN + PROVINCIA 2024)-LIÑA 4, para a redacción do Proxecto de “HUMANIZACIÓN DA RÚA VÁZQUEZ ESTÉVEZ – 1º FASE”

 O importe da achega ascende a 12.779,14 euros co obxecto do financiamento da redacción do proxecto “HUMANIZACION DA RUA VAZQUEZ ESTEVEZ-1ª FASE ” (Exp: 2024019416).

 

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011