CAMPAMENTO 2024

Faga a inscrición no seguinte enlace ➡️ https://forms.gle/y5QR6PDxsRGbUMFj7

ESPAZO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR: Campamento Verán 2024
 
Novo prezo público publicado no BOP Pontevedra o día 14.05.2024
 
IMPORTE PREZO PÚBLICO por quincena: 30 € (60 € dous quincenas)
IMPORTE PREZO PÚBLICO (Bonificación por segundo irmán ou irmá): 15 € (30 € dous quincenas)
IMPORTE PREZO PÚBLICO (Exención a partir do 3º irmán ou irmá): 0 €
IMPORTE PREZO PÚBLICO (Exención por presentar situación de desemprego dos proxenitores): 0 €
INGRESO EN ABANCA: IBAN ES44 2080 5011 8530 4000 5379
DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ACHEGAR: Xustificante bancario do pagamento da taxa que
corresponda

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011