SUMINISTRO VARANDA EN CAMIÑO FONTE DA IGREXA E PECHE PARQUE INFANTIL DE SAN ANTONIO

SUMINISTRO VARANDA EN CAMIÑO FONTE DA IGREXA E PECHE PARQUE INFANTIL DE SAN ANTONIO

O Concello de Arbo, realizara melloras no camiño da Fonte e peche do Parque Infantil de San Antonio de acordo coa concesión de subvención por Resolución  de presidencia de data 09.04.2024 incluído no Plan de obras e servizos de competencia municipal (PLAN + PROVINCIA 2024), recibida pola sede electronica do Concello de Arbo  con data 10.04.2024 ás 10:10horas (2024-E-RC-888).

O importe do contrato ascendería á cantidade de 17.769,45 (IVE do 21%  incluído que ascende a 3.083,95€)

Coa execución das actuacións contempladas no presente proxecto preténdese acadar un múltiple obxectivo:

  • Mellorar o servizo a cidadanía e a calidade do mesmo.
  • Mellorar a seguridade nos parques infantís.


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011