Campamento de Verán Ano 2018

IMAXINARIA, UN MUNDO DE FANTASÍA

Ün ano mais o Concello de Arbo, organiza o Campamento de Verán 2018, este ano co titulo "Imaxina, un mundo de Fantasía"

Propoñemos coñecer Imaxinaria, un mundo que os propios nenos e nenas axudarán a crear, e onde o máis impor tante será empregar a imaxinación, ser creativos/as, aprender sobre os valores, sobre as diferentes emocións, coñecer e participar nas diferentes tipoloxías de xogos…etc.

Cun traballo en equipo de nenos e nenas, e monitores e monitoras, cada grupo establecerá as características do seu propio mundo de Fantasía, a súa Imaxinaria: características físicas, habitantes, seres fantásticos, vida, normas e valores, natureza, ar tes…

Para o desenvolvemento óptimo do noso proxecto lúdico – pedagóxico Imaxinaria, Un mundo de Fantasía 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011