Pavillón

O Pavillón Polideportivo Municipal de Arbo foi inaugurado no ano 1994 sendo Alcalde de Arbo Don Manuel Rivera Domínguez e atópase no Barrio da Chan, preto das Piscinas Municipais.

En canto ás instalacións, está perfectamente habilitado para a realización de actividades baixo teito como fútbol sala, baloncesto, ensaios de baile ou ximnasia rítimica. Conta con vestidores, aseos e un ximnasio equipado con diversas máquinas para practicar deporte de musculación.

Durante o verán realizase no mes de Xullo un campeonato e Futbol Sala, donde equipos de Arbo e de outras zonas de Pontevedra, e ata do país veciño Portugal, compiten por acadar o posto numero 1.

 

 

El Pabellón Polideportivo Municipal de Arbo fue inaugurado en el año 1994 siendo Alcalde de Arbo Don Manuel Rivera Domínguez y se encuentra en el Barrio de la Suelo, cerca de las Piscinas Municipales.


En cuanto a las instalaciones, está perfectamente habilitado para la realización de actividades bajo techo como futbito, baloncesto, ensayos de baile o gimnasia rítmica. Cuenta con vestidores, aseos y un gimnasio equipado con diversas maquinillas para practicar deporte de musculación.


Durante el verano realizara en el mes de Julio uno campeonato y Futbol Sala, de donde equipos de Arbo y de otras zonas de Pontevedra, y hasta del país vecino Portugal, compiten por conseguir el puesto número 1.

 

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011