Mellora e ampliación Camiño de Esmoriz-Arbo

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA PARA A MELLORA E AMPLIACIÓN CAMIÑO DE ESMORIZ-ARBO

A Xunta de Goberno Local da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 17 de abril de 2020 adoptou entre outros o acordo de concesión de Subvención ao Concello de Arbo na Plan Concellos 2020 Liña 1 -Investimentos con Destino ao financiamento do Investimento "Mellora e Ampliación Camiño de Esmoriz - Arbo"

As actuacións propostas neste proxecto pódense clasificar como obras de saneamento e pavimentación. Poderían englobarse aquelas que perseguen a conexión de saneamento e mellorar a pavimentación.

Proxétase un colector de 305 metros de gravidade para a rede de residuos, empregando un tubo compacto de PVC tipo SN4 de Ø 315 mm, soterrado en fosa cavada no leito de area, ata a conexión con pozos, 10 pozos prefabricados de HM. Medio cano formado por medio tubo de formigón d = 30cm sobre base de formigón para mellorar a drenaxe e o rego.ç

Está previsto que a ampliación da estrada existente e a execución de 4 metros sexan 1,5 metros muros de cachotería cunha altura media de 2 metros, a reposición  de peches de bloque e malla. Para salvar o depósito  de auga existente, están previstos catro piares con estribos e unha lousa de formigón, pavimentando o camiño con mestura bituminosa quente de 5 cm (AC16 SURF 50/70 S) con unha lonxitude de 385 metros por un ancho medio de 4,00 metros.

A acción abrangue a zona indicada nos planos, deixando rematadas  as conexións coas actuais redes de abastecemento e saneamento de Arbo, co fin de conseguir un todo harmonioso e interconectado.

O importe do contrato ascendería á cantidade de 123.544,75 €   (IVE incluido do 21% que ascende a 21.441,65 €).

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011