Rehabilitación Paco de Música de San Benito

O CONCELLO DE ARBO,  CONTRATA A RESTAURACIÓN DO PALCO DE SAN BENITO

  • O Concello de Arbo, contratación “Restauración Palco De San Benito”
  • O Importe do contrato  ascende a:  10.151,30 € (IVE incluído do 21% )
  • As obras serán financiadas pola Deputación de Pontevedra, polo Obispado de Tui e polo Concello de Arbo.

As obras teñen  como obxectivo principal a restauración do referido palco, para devolver a este elemento arquitectónico unha cuberta digna, conservando os seus elementos orixinais e reparando os que estean afectados por algunha patoloxía e sexan recuperables, substituíndoos en caso necesario por outros de igual deseño que os orixinais,  e sobre todo eliminando os engadidos ou transformacións sufridas que desvirtúan a súa imaxe, para garantir a súa durabilidade e mantemento.

O importe das obras ascenden a 10.151,30 €.- que serán financiadas coa achega da Deputación de Pontevedra que concedeu ao  Concello de Arbo unha subvención por importe de 4.031,77 pola Diocese de Tui-Vigo  dacordo o convenio asinado o día 28.09.2020 onde esta última se compromete a colaboración no financiamento da actuación no importe de 3.500,00 euros a ingresar nas arcas municipais tras a sinatura do referido convenio de colaboración e o concello achegará 2.619,53  euros.


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011