Mellora na Capela de San Pedro

MELLORA NO ENTORNO DA CAPELA DE SAN PEDRO

  • Concello de Arbo, acometerá obras no entorno da Capela de San Pedro
  • O importe das obras ascenden a 6.277,96 € (IVE 21% incluído).
  • As obras serán financiadas pola Deputación Provincial e con Fondos propios do Concello de Arbo.

O Concello de Arbo, recibe unha achega para as obras de  “Mellora de pavimentación do entorno da Capela de San Pedro ”, tras resolución de concesión de Subvención da Deputación provincial de Pontevedra na Xunta Local de data  4 de decembro de 2o2o, concederlle ao Concello de Arbo a través da convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2o2o.

 

A  memoria técnica redactada polo Sr. Arquitecto Asesor Municipal D. Teodoro de Francisco Antes, serviu de base para a petición da subvención,  e no que se fixa como orzamento da referida actuación o importe de 6.277,96€.- € (IVE   do 21% incluído que ascende a  1.089,96 €).

 

Por medio da presente intervención, ponse en valor a Capela e o seu  entorno próximo, xa  que tratase da zona máis antiga de Arbo.  Retirarase o aglomerado asfáltico e colocarase pedra deixando unha franxa de quince centímetros no entorno coas paredes. Farase unha recollida de pluviais e conducirase ata o rergo existente. As obras serán contratadas e comezarán no mes de xaneiro do 2021.

 

Coas obras proxectadas pretendese  conservar o patrimonio municipal, recuperar a imaxe de construcións tradicionais,  e dotar de servizos adecuados ás instalacións existentes,  así como mellorar a súa funcionalidade e fomentar o seu uso e mantemento.


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011