CONCESIÓN SUBVENCIÓN PLAN CONCELLOS 2021 - LIÑA 1 - INTESTIMENTOS

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 9 de abril de 2021, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

"CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE ARBO NO PLAN CONCELLOS 2021 - LIÑA 1-INVESTIMENTOS, CON DESTINO AO FINANCIAMENTO DA ACHEGA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COLABORACIÓN DA ACHEGA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE ARBO DO INVESTIMENTO "MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA EP 5202 DO PQ 1+100 AO 1+165 E NA EP 5203 DO PQ 1+150 AO 1+529" 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011