Delegacións e Areas de xestión

- Delegado de Persoal, Promoción Económica, Turismo, Obras, Urbanismo, Vivenda, e Relacións Institucionais:

Don Horacio Gil Expósito – Alcalde do Concello de Arbo

 

- Delegado de Novas Tecnoloxías, Comunicación, Emprego, Cultura e Facenda:

D. Raúl Rodríguez Álvarez.

 

- Delegado de Medio Ambiente e Medio Rural:

D. Raimundo Rodríguez Guntín.

 

- Delegada de Xuventude, Educación, Festexos, Comercio e Participación Cidadá:

Dª María del Mar Álvarez Fernández.

 

- Delegada de Servizos Xerais, Servizos Sociais e Promoción da Igualdade e Sanidade:

Dª Salomé Troncoso Vieitez.

 

- Delegado de Deportes, Parques e Xardíns e Limpeza e Mantemento do Casco Urbano:

Dona Vicenta Rodríguez Cerdeira 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011