Servizo de Educación e Apoio Familiar

É un servizo municipal de prevención e apoio ás familias para favorecer o cumprimento das necesidades, o benestar e a plena participación na comunidade.

Ten por obxecto:

- A orientación, apoio e prevención a familias en situación de risco, co obxectivo de favorecer o correcto desenvolvemento dos seus membros e posibilitar a  integración do núcleo familiar na comunidade.

·  A mediación e acompañamento ás familias para que participen nos diferentes recursos do Concello.

- A realización de actividades de grupo coas familias tratando temas como: promoción de hábitos saudables, habilidades sociais e comunicativas, educación afectiva e emocional, gozo do tempo libre en familia, educación en igualdade, organización e economía familiar, búsqueda de emprego, coordinación con outros servizos e organismos,…

- Vai dirixido a todas as familias, centros educativos, outros servizos comunitarios,…

P.A.I : Punto de Atencion a Infancia

É un servizo dirixido a cativos dende os tres meses ata os tres anos, ubicado en A Coruxa, no barrio de Barcela, con horario de 08:00 a 16:00 horas de luns a venres.

Ten por obxecto responder ás necesidades sociais e educativas do neno/a e da súa familia mediante a atención diaria no seo dun grupo de iguais cunha proposta de actividades adecuadas a cada idade.

Nestes momentos o número de prazas está cuberto debido ao aumento de usuarios. Isto é resultado dunha mellora na calidade dos servizos, con novos materiais e mobiliario, e formación das educadoras.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011