Biblioteca

      A Biblioteca Pública Municipal de Arbo foi inaugurada polo Señor Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, o día 22 de febreiro de 1992,  sendo Alcalde de Arbo Don Manuel Rivera DomÍnguez, e está instalada na casa onde vivíu o ilustre arvense Don Segundo Gil Davila, sita na rúa Antonia Tovar, nº 25.  Conta, aproximadamente, con 10.000 volúmenes,  a maioría dos cales se pode levar en préstamo. Para iso hai que ser socio da Biblioteca, que o pode ser quen queira ; somente se necesita una foto tamaño carnet e o número do DNI. Tamén conta con un Telecentro con acceso a internet para todo o que queira utilizálo. Ambos servicios son gratuítos. “ ESPERÁMOLOS”!!

 

 

La Biblioteca Pública Municipal de Arbo fue inaugurada por el Señor Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, el día 22 de febrero de 1992, siendo Alcalde de Arbo Don Manuel Rivera DomÍnguez, y está instalada en casa donde vivíu el ilustre arvense Don Segundo Gil Davila, sita en la calle Antonia Tovar, en º 25. Cuenta, aproximadamente, con 10.000 volúmenes, la mayoría de los cuales se puede llevar en préstamo. Para eso hay que ser socio de la Biblioteca, que lo puede ser quien quiera; somente si necesita una foto tamaño carnet y el número del DNI. También cuenta con un Telecentro con acceso la internet para todo el que quiera utilizálo. Ambos servicios son gratuitos. "LOS ESPERAMOS"!!

 

Horario

Lunes a viernes

10 a 13 horas

15:30 a 19:00 horas

Sábado

11:00 a 13:00 horas


 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011