Achega para elaborar PACES

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA DE 4000,00€.- PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXIA SUSTENTABLE (PACES) 

Ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020 (código de procedemento MT210A) (D.O.G. Nº 93, 14 de maio de 2020), o Concello de Arbo, recibe  a resolución ditada pola directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, por delegación da súa Conselleira, pola que se lle concede ao CONCELLO DE ARBO, unha axuda por importe de 4000,00 €.- para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

 En base a notificación, o Concello de Arbo, ten previsto elaborar e presentar o Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible (PACES) , este documento respalda os compromisos adquiridos polo Concello de Arbo ao adherirse ao Pacto dos Alcaldes.

Este servizo será para e asistencia técnica para redacción do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible do Concello de Arbo incluindo todas as accións e metodoloxía segundo a estratexia do modelo PACES e as apostas do Cocello para mitigar emisións de GEI e adaptarse ao cambio

O Concello non dispón dos medios materiais e persoais necesarios para a prestación do referido servizo.

Por elo, dende a Alcaldía solicítase orzamento a empresa a empresa SICASOFT SOLUTIONS, S.L con CIF:B-70452263, con ampla experiencia neste campo, que achega a súa proposta económica para o servizo de asistencia técnica para a elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

O valor estimado ao que ascende o presente contrato fíxase en 3.305,78 € (IVE excluído), sendo o orzamento base de licitación de 4.000,00 €, dos que corresponden á base os referidos 3.305,78 € e ao IVE do 21% o importe de 694,22 €.-

 

 

 

Convenio entre o Concello de Arbo e Ecoembes

O CONCELLO DE ARBO ASINA UN CONVENIO CON ECOEMBES PARA FOMENTAR A RECOLKLIDA DE PAPEL-CARTON E ENVASES DE PLÁSTICO

  • O alcalde de Arbo asinou  esta semana un convenio con Ecoembes para fomentar o reciclaxe de papel-carton e envases de plástico. O alcalde, Horacio Gil, explicou que nos próximos meses incrementarase de forma notable o numero de contenedores destinados a recoller residuos sólidos urbanos con destino a estación de reciclaxe.
  • O Convenio asinado con Ecoembes ven regulado no convenio asinado entre a Xunta de Galicia e esta entidade con data 30 de setembro de 2016.

Este convenio asinado por Arbo conleva o subministro de 28 contenedores de 800 litros de cor amarelo para envases lixeiro e 14 iglú para papel-catón, que serán financiados o 100% por Ecoembes cuxo importe ascende a 12.000 euros.

Con este convenio pretendese a mellora da contenerización de envases lixeiros e papel - cartón co fin de cubrir a demanda do servizo que nos últimos tempos se viu incrementada, así como conseguir a concienciación da poboación sobre a importancia do reciclaxe, expón o alcalde do Concello de Arbo, Horacio Gil.

 

Poda Anual de zonas verdes do Concello de Arbo

O CONCELLO DE ARBO INICIOU OS TRABALLOS DE PODA EN PARQUES E XARDÍNS MUNICIPAIS

  • A vexetación do Concello de Arbo require deste tipo de coidados, que se realizan anualmente para asegura o bo estado das zonas así como a seguridade dos usuarios das zonas e ocio

 

Arbo conta con parques zonas verdes e paseos arborados, con vexetación diversa. Todo isto require de coidados e podas de maneira regular, que entre outras moitas cousas asegure o uso e a seguridade nas vías públicas.

 

 A empresa contratada polo Concello de Arbo, ven realizando a poda en todos aquelas arbores que o requiren para facilitar o crecemento dos memos. Os lugares donde se van a realizar estes traballos son na Praza Consistorio, Praza do Mercado, na zona Centro, no Parque e Capela de San Antonio, nos arbores que van dende a Rúa Buenos Aires ata a Estación, no centro de Sela, na piscina municpal e na Carballeira da Lomba.

Ademais de por motivos medioambientais relacionados coa saude das prantas, asegura o alcalde do Concello de Arbo, Horacio Gil, as podas realizanse por razóns de seguridade na vía pública, evitando e prevendo a posible caída de ramas nas beiraruas e un crecemento perigoso que interfira na movilidade dos veciños e veciñas de Arbo.

 Ir � p�xina seguinte Ir � �ltima p�xina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011