Aula de Informatica

A Aula de Cabeiras  e un local sito no lugar de  Fontan - Cabeiras.

Antigamente foi unha escola unitaria que, que no ano 2013, sendo alcalde don Xavier Simón Fernandez,  e por unha axuda do Plan Leader solictada no ano 2010, convertiuse en aula de alfabetización dixital, para o disfrute dos veciños do Concello.

As instalacións, conta con oito ordenadores, unha pizarra e un escritorio de traballo para o mestre. Dende a súa inauguración impartironse vario curos, sendo o último impartido n no ano 2014 e tiña como finalidade a aprendizaxe para o acceso ás redes sociais.

Ditas instalación tamén son utilizadas polos veciños e as asociacións da parroquia de Cabeiras para realizar xuntanzas e actividades.

El Aula de Cabeiras y un local sito en el lugar de Fontan - Cabeiras.
Antiguamente fue una escuela unitaria que, que en el año 2013, siendo alcalde don Xavier Simón Fernández, y por una ayuda del Plan Leader solicitada en el año 2010, se convierte en aula de alfabetización digital, para el disfrute de los vecinos del Ayuntamiento.

Las instalaciones, cuenta con ocho ordenadores, una pizarra y un escritorio de trabajo para el maestro. Desde su inauguración  se llevan realizando varios cursos, siendo el último impartido en el año 2014 y tiña como finalidad el aprendizaje para el acceso a las redes sociales.

Dichas instalaciones también son utilizadas por los vecinos y las asociaciones de la parroquia de Cabeiras para realizar reuniones y actividades 

Imaxes

aula de informática aula de informática

   


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011